Előadások

Legyen szó ismeretterjesztő előadásról, rendhagyó szülői értekezletről, céges programról vagy akár szabadegyetemről, az alábbi témákban nyújtunk hasznos (és olykor szükséges) ismereteket a munkahelyi, iskolai vagy személyes mindennapok hatékonyabb megvalósításához és megértéséhez.

  • Generációelmélet - ismeretek és alkalmazkodás a generációs változásokban
  • Konfliktuskezelés, avagy súrlódásaink természete és forgatókönyve
  • Gamifikáció, sebészasztalon a motiváció /termékfejlesztő workshopként is megvalósítható/
  • Építsünk csapatot! - A csoportdinamika törvényeinek alkalmazása
  • Az élménypedagógia közösségfejlesztési lehetőségei

Generációelmélet - ismeretek és alkalmazkodás a generációs változásokban

A generációelmélet sarkalatos pontja lett társadalmunk megértésének, a mindennapi kapcsolódások és konfliktusok dinamikájának felismerésében. Könnyen esünk abba a hibába, hogy a szokatlant abnormálisnak, deviánsnak tartjuk, hisz eltér a megfigyelő normarendszerétől - azonban fontos felismerni, hogy ezek a normák sokszor kisebb részben alapigazságok, mint gondolnánk, hisz minden ma élő generáció valamiképp megtörte a korábbi társadalmi mintákat. Rengeteg félreértés, előítélet, sztereotípia terjed ebben a témában, melyre szüksége objektíven tekinteni. Mert amíg erre nem vagyunk képesek, addig a szokatlan "abnormális" marad a szemünkben, így képtelenek leszünk felismerni a lehetőségeit, erőforrásait, beszéljünk akár munkahelyi, iskolai, vagy egész egyszerűen családi közegről.

Konfliktuskezelés, avagy súrlódásaink természete és forgatókönyve

Bár egyénileg mind a sajátunknak és egyedinek érezzük konfliktusainkat, ez a legtöbb esetben nem így van. Ezeknek a szociális feszültségeknek is megvan a maga forgatókönyve, követi a saját törvényeit. Mondhatnánk úgy is, hogy ilyen esetben nem az ember irányítja a konfliktust, hanem a konfliktus irányítja az embert. Azonban pont azért, mert ezek ugyan lappangó, de általános törvényszerűségek, kellő ismerettel azonosíthatjuk azokat, és felismerhetjük, ha éppen "átvette a vezetést" a súrlódás. Ezután, csak sokszor tényleg csak ezután elkezdhetjük megoldani a valódi problémát. Mindehhez az objektív tudás mellett néhány kommunikációs mintát, megoldást is érdemes megismerni, hogy a célt minél hatékonyabban érhessük el.

Gamifikáció, sebészasztalon a motiváció /kínálatfejlesztő workshopként is megvalósítható/

Sok névvel ellátjuk: játékosítás, játékszerűsítés, gamification, gamifikáció. Definíció: "A gamification a játékélményhez szükséges játékelemek, játékmechanizmusok és játékdinamikák alkalmazását jelenti az élet (játékon kívüli!) területein azzal a céllal, hogy az adott folyamatokat érdekesebbé és hatékonyabbá tegye." (Frohman Richárd: JátékosLét) Motivációhoz kapcsolódóan remek kiindulópont és lehetősége ez a módszertan, ami a játékok világából emeli ki a motivátorokat, és ezeket a motivátorokat alkalmazza nem játékos közegben. Előnye, hogy egy nagyon sokoldalúan alkalmazható eszközről van szó, mely rugalmasságának hála összeegyeztethető szakmai területek sokaságával.

Építsünk csapatot! - A csoportdinamika törvényeinek alkalmazása

A csoportok fejlődési útjai hasonló mintázatokat mutatnak gyakran, vannak állandó törvényszerűségek - erre hívja fel a figyelmet a csoportdinamika elmélete. Ennek ismerete segít megérteni és felismerni mi zajlik a csapatunkban, közösségünkben. A különböző helyzetek más-más vezetői szerepet kívánnak, és a megfelelő döntésekkel még alakíthatjuk is, hatással is lehetünk a csoport helyes irányba történő fejlődésével, ha ismerjük, mikor, hol, hogyan és miért avatkozzunk be a folyamatokba.

Az élménypedagógia közösségfejlesztési lehetőségei

Az élménypedagógia definíciója: Az élménypedagógia egy cselekvésorientált módszer, mely során mintaszerű tanulási folyamatok segítségével a résztvevőket fizikai, lelki és szociális kihívások elé állítjuk, ezzel támogatva személyiségfejlődésüket, így képessé téve őket saját életük felelős vezetésére. (Werner Michl: Élménypedagógia. "kétté" Magyar Tapasztalati Tanulás Alapítvány, 2017) A program célja, hogy a résztvevők egy esszenciális élményt szerezzenek az élménypedagógia módszertanából, hogy arra ráhangolódva sikeresen alkalmazhassák és adaptálhassák csoportukkal való munkájuk során is. A foglalkozás két részből áll - a résztvevők lehetőséget kapnak, hogy saját élményt szerezzenek a tapasztalati tanulás alkalmazását illetően résztvevői oldalról, majd egy elméleti előadás során az átélteket strukturáljuk, szakmai módszertanná alakítjuk, hogy a megértés mély, és minél teljesebb legyen.