Mi az élménypedagógia?

A tanulás természetes folyamata

Pszichológiai modelleken alapuló, közvetlen tapasztalásra építő fejlesztő módszer, melynek középpontjában az önmagunkról való tudatos reflektálás áll.

Pszichológiai modelleken alapuló... - A módszer tudományos hátterét a pszichológia számos leíró modellje alkotja (Kolb-féle tanulási kör, Komfortzóna-modell, Flow-modell, csoportdinamika, stb.), melyek abban mutatnak utat, hogy miként lehetünk a leghatékonyabbak, miként is működnek a tanulás folyamatai.

...közvetlen tapasztalásra építő... - Avagy hadd idézzem Konfúciuszt: "Mondd el, és elfelejtem; mutasd meg, és megjegyzem; engedd, hogy csináljam, és megértem." A tudás legalapvetőbb és legbiztosabb forrása a tapasztalat maga.

... fejlesztő... - Hogy mit is fejleszt? Mivel a módszer "csak" egy módszer, felhasználása határtalan, témabeli korlátoktól mentes. Vannak tanárok, akik már órai keretek közt tantárgyi oktatásban is sikeresen alkalmazzák, de legnépszerűbb és legismertebb alkalmazása az önismeret, a szociális képességek, a személyiség fejlesztése.

...önmagunkról való tudatos reflektálás... - Az élménypedagógiai folyamatok egyik legfontosabb eleme a történtek feldolgozása, az okok és okozatok tudatos végiggondolása, így maximalizáljuk a tanulási lehetőségeket.