Szakmai és módszertani képzések

Képzéseink szakmai fejlődési lehetőséget nyújtanak pedagógusoknak, segítő szakembereknek, akár az egész munkaszervezetnek is. A programok az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ gondozásában vannak.

30 órás akkreditált pedagógus továbbképzések

Élménypedagógia és tapasztalati tanulás módszertana, elméleti modellek gyakorlati alkalmazása

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők átfogó elméleti ismereteket és gyakorlati módszertani eszközöket, valamint tapasz-talatokat szerezzenek az élménypedagógia széleskörűen alkalmazható területén. Ismerjék meg a terület elméleti, szakmai alapjait és azok modelljeit, majd azok gyakorlatban való megjelenését megértsék, alkalmazásának lehetőségeit felfedezzék. Célja még, hogy a résztvevő pedagógusok módszertani eszköztára bővüljön, ezáltal harmonikusabb csoportdinamikájú, asszertív pedagógiai, iskolai légkör, klíma és hatékony, motivált tanítási folyamat alakulhasson ki az iskolákban. Részletek

Z generáció -fókuszban a digitális generáció érzelmi és szociális aspektusai. Generációk közötti illeszkedés

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje a Z generáció szociális, érzelmi jellemzőit. Új ismeretek elsajátításával, és élmény-pedagógiai módszerek alkalmazásával váljon képessé a Z generáció hatékony támogatására. Célja, hogy majd a megismert elméleti keretet, pozitív pszichológiai nézőpontot, kipróbált gyakorlatokat hatékonyan be tudja építeni saját pedagógiai módszerébe. Részletek

Az alfa generáció kulcsa - generációk közötti illeszkedés, a digitális nemzedék érzelmi és szociális készségeinek támogatása

A továbbképzés célja, hogy a résztvevő megismerje az alfa generáció szociális, érzelmi jellemzőit. Új ismeretek elsajátításával, és élménypedagógiai módszerek alkalmazásával váljon képessé az alfa generáció hatékony támogatására. Az elméleti keretek, pozitív pszichológiai nézőpontok megismerése után ismerkedjen meg kipróbált gyakorlatokkal és ismerje meg azok hatékony beépítési módjait saját pedagógiai módszerébe. Részletek

Egyéb programok, műhelymunkák, jó gyakorlatok, szakmai napok

"Dobjuk be a közösbe!" - élménypedagógiai tapasztalat megosztó workshop

Élménypedagógiát, gamifikációt, új, esetleg rendhagyó módszereket alkalmazni az iskolában remek lehetőség. Ezt tudjuk, de mégsem olyan könnyű belevágni, beépíteni mindennapi repertoárunkba. Ráadásul sokszor a módszertant olyanok oktatják, akik maguk nem iskolában dolgoznak, nem tanárként, nem kötik őket a tantervi és munkahelyi keretek. Épp ezért érdemes időt és lehetőséget szánni arra, hogy a résztvevő gyakorló, "életszagú" tapasztalattal bíró kollégák egymás munkájából, szemléletéből meríthessenek ihletet, és osszuk meg egymással bevált módszereinket. A teljes egészében interaktív műhely a World Café módszerére építve kínálja ezt a résztvevőknek. Részletek

"Építsünk csapatot?" - a csoportdinamika természetes folyamatai és a formálódást támogató lehetséges eszközök

A csoportok fejlődési útjai hasonló mintázatokat mutatnak gyakran, vannak állandó törvényszerűségek - erre hívja fel a figyelmet a csoportdinamika elmélete. Ennek ismerete segít megérteni és felismerni mi zajlik a csapatunkban, közösségünkben. A különböző helyzetek más-más vezetői (tanári) szerepet kívánnak, és a megfelelő döntésekkel még alakíthatjuk is, hatással is lehetünk a csoport helyes irányba történő fejlődésével, ha ismerjük, mikor, hol, hogyan és miért avatkozzunk be a folyamatokba. Ebbe kínál betekintést a program. A program két részből áll. Egy rövid, átfogó előadás bemutatja a csoportdinamika állomásait, valamint összeveti ezeket a különböző vezetői szerepekkel. Ezután gyakorlati lehetőségek interaktív felvázolása következik, mely során a résztvevők a munkájuk során alkalmazható módszereket, tippeket, szemléleteket ismernek meg, valamint megoszthatják egymással tapasztalataikat is. Részletek

"Tapasztalatot tanítani" - elméleti és alkalmazott élménypedagógia

Az élménypedagógia definíciója: Az élménypedagógia egy cselekvésorientált módszer, mely során mintaszerű tanulási folyamatok segítségével a résztvevőket fizikai, lelki és szociális kihívások elé állítjuk, ezzel támogatva személyiségfejlődésüket, így képessé téve őket saját életük felelős vezetésére. (Werner Michl: Élménypedagógia. "kétté" Magyar Tapasztalati Tanulás Alapítvány, 2017) A program célja, hogy a résztvevők egy esszenciális élményt szerezzenek az élménypedagógia módszertanából, hogy arra ráhangolódva sikeresen alkalmazhassák és adaptálhassák munkájuk sokán is. A foglalkozás két részből áll - a résztvevők lehetőséget kapnak, hogy saját élményt szerezzenek a tapasztalati tanulás alkalmazását illetően résztvevői oldalról, majd egy elméleti előadás során az átélteket strukturáljuk, szakmai módszertanná alakítjuk, hogy a megértés mély, és minél teljesebb legyen. Részletek

"Játékszerű, de nem játék" - a gamifikáció mint motivációs eszköz alapjai

Sok névvel ellátjuk: játékosítás, játékszerűsítés, gamification, gamifikáció. Definíció: "A gamification a játékélményhez szükséges játékelemek, játékmechanizmusok és játékdinamikák alkalmazását jelenti az élet (játékon kívüli!) területein azzal a céllal, hogy az adott folyamatokat érdekesebbé és hatékonyabbá tegye." (Frohman Richárd: JátékosLét) Motivációhoz kapcsolódóan remek kiindulópont és lehetőség ez a módszertan, ami a játékok világából emeli ki a motivátorokat, és ezeket alkalmazza nem játékos közegben. Előnye, hogy egy nagyon sokoldalúan alkalmazható eszközről van szó, mely rugalmasságának hála összeegyeztethető a külső (tantermi, intézményi, tantervi) keretekkel, ráadásul elemei ismerősek a fiataloknak. A program során megismerjük az elméleti alapokat, majd egy kis műhelymunka keretében gyakorlatban alkalmazható lehetőségeket gyűjtünk és elemzünk. Részletek

"XYZ... és alfa - ismeretek és alkalmazkodás a generációs változásokban"

A generációelmélet sarkalatos pontja lett társadalmunk megértésének, a mindennapi kapcsolódások és konfliktusok dinamikájának felismerésében. Könnyen esünk abba a hibába, hogy a szokatlant abnormálisnak, deviánsnak tartjuk, hisz eltér a megfigyelő normarendszerétől - azonban fontos felismerni, hogy ezek a normák sokszor kisebb részben alapigazságok, mint gondolnánk, hisz minden ma élő generáció valamiképp megtörte a korábbi társadalmi mintákat. Rengeteg félreértés, előítélet, sztereotípia terjed ebben a témában, melyre szüksége objektíven tekinteni. Mert amíg erre nem vagyunk képesek, addig a szokatlan "abnormális" marad a szemünkben, így képtelenek leszünk felismerni a lehetőségeit, erőforrásait. A program célja, hogy a résztvevő megismerje a generációelmélet alapjait, kiemelt fókusszal a mai diákság zömét jelentő Z és alfa generáció szociális, érzelmi jellemzőit. Új, de már kipróbált, bevált pedagógiai lehetőségek felvetésével támaszt adjon a fiatalabb generációk hatékony támogatására. Részletek