Közösségfejlesztés

Az osztály nem csupán egy tanulócsoport. Egy olyan környezet, melyben az ifjak évekig élnek és tanulnak, folyamatos kölcsönhatásban a csoport többi tagjával, és magával a közösséggel is. Ezek a hatások kiemelkedően fontosak a fiatalok fejlődését illetően: vonatkoznak a szociális képességek fejlődésére, tanulmányaik eredményességére, tanulásuk hatékonyságára - az egész jövőjükre. Ön milyen közösséget képzel el diákjainak: támogatót, ahol a nehézségekkel, a kihívásokkal méltó módon nézhetnek szembe, mind egyénileg, mind csoportként? Ahol megtanulják, milyen tisztelni, és tisztelve lenni? Ebben segíthetünk.


Programjainkat megtartjuk akár az iskolában, tantermi körülmények közt, akár külső, természetközeli helyszínen is.

90 perces közösségfejlesztés díja: 35
000 Ft/osztály

Közösségkovácsolás

Egy újonnan összeállt osztály mindig a bizonytalanságok, a várakozás és lehetőségek tárháza. Az új közösség összekovácsolásának számos módja van, de mindegyikben a legfontosabb, hogy a csoporttagok minél hamarabb megismerhessék egymást, és hogy ki mit vár a csoporttól, társaitól a jó közeg, a magabiztos, egészséges működés érdekében.

Normaalkotás

A csoportdinamika, vagyis a "csapattá" fejlődés folyamatának egyik állomása a normaalkotás, ahol a felépülő, vagy már éppen felépült csoport megtalálja közös értékeit és szabályait. Tudatosan felépített programmal elérhetjük, hogy a folyamat a lehető leggyorsabban, leghatékonyabban, a legpozitívabb eredménnyel menjen végbe.

Bizalom

Mi tehet erősebbé egy közösséget, mint az egymási iránti feltétlen bizalom? Ennek kiépítése fokozza a pozitív, támogató légkör kialakulását, az osztály produktivitását. És nem szabad elfelejteni: bizalom és önbizalom együtt jár, ha az egyiket fejlesszük, javul a másik is.

Együttműködés

Egy osztálynak a házi feladat szünet alatti megosztása és az ünnepi műsör előadása mellett még rengeteg lehetősége van együttműködősre. A kulcsszó a lehetőség. Mert a kihívások legtöbbje megoldható egyedül is, de sokkal többet merít a felnövekvő fiatal, ha igazi lehetőséget kap arra, hogy társaival együtt dolgozzon, és ha megtanulhatja, ilyen helyzetekben miként lehet sikeres, hatékony egy csoport tagjaként.

Közösségi felelősségvállalás

A felelősségvállalás tanulása a felnövekvő fiatal egyik legfontosabb folyamata. Ennek sikeréből profitálhat nem csak a diák, de családja, környezete, a társadalom is. Cél, hogy megértsük - mind felelősek vagyunk környezetünkért, a világért, melyben élünk.

Érzékenyítés

A tolerancia egyre fontosabb szükséglete korunk társadalmának. Ennek fejlesztése nemcsak a közvetlenül érintett csoportokban fontos - része kell legyen mindennapjainknak.