Tapasztalati tanulás - mindenhol

2017.01.03

S amennyire magától értetődő ez ilyen kézzelfogható dolgok esetében, úgy sokszor nem vesszük észre, hogy a kapcsolatok, a kihívásokkal való szembenézés, az érzelmi intelligencia területén is így működünk. Ahogy az az asztalos, aki figyel módszereinek erősségeire és gyengéire, és az alapján javítja technikáját, úgy mi is sokkal jobban működhetünk, ha tetteinket, érzelmeiket, reakcióinkat tudatosan szemléljük, és "faragunk" magunkból egyre jobb embert!

A tapasztalati tanulás egyáltalán nem csak a tréningek jelszava. Egy olyan tanulási folyamatot jelent, mely során egy cselekvéssor folyamataira tudatosan vagy tudattalanul reflektálunk, következtetéseket vonunk le. Így a jövőben, egy hasonló cselekvéssor végrehajtásakor már alkalmazzuk következtetéseinket, melyek sikerességére azután újra visszatekintünk, és így válik a tapasztalati tanulás egy vég nélküli körfolyamattá.

Nézzük meg egy kicsit részletesebben. Kolb modelje négy állomást különít el a folyamatban. Az első a közvetlen tapasztalás. Valami történik velünk. A második állomás az értékelés, amikor is elemezzük magunknak az adott eset történéseit. A harmadik fázisban keressük az okokat, melyek az adott végeredményhez vezettek, és álatlánosítunk, hogy ezeket a tényezőket felismerhessük más helyzetekben is. A negyedik fázis ezek után tehát a tervezés, vagyis az előző állomás során felismert okok, általásosságok alkalmazása a jövőben. Ha ez valóban megtörténik, akkor újra egy tapasztalás következik (első állomás), melyre újra reflektálunk, értékelünk, és ha kell változtatunk, hogy adott tevékenységünk még jobb legyen.

Persze minél tudatosabban történik mindez, annál hatékonyabban fejlődünk. Ez a tanulási folyamat nemcsak hogy bárhol alkalmazható - de akarva-akaratlanul eszerint működünk. Az elmúlt hónapokban hobbi asztalosként szabadidőmben alkalmaztam a tapasztalati tanulás tudatos módszerét, folyamatos reflektálással, tervezéssel, újratervezéssel, a tanulságok megjegyzésével, feljegyzésével és tökéletesítésével. Az eredmény hol jobb, hol rosszabb, de a lényeg - minden esetben tanulságos!

S amennyire magától értetődő ez ilyen kézzelfogható dolgok esetében, úgy sokszor nem vesszük észre, hogy a kapcsolatok, a kihívásokkal való szembenézés, az érzelmi intelligencia területén is így működünk. Ahogy az az asztalos, aki figyel módszereinek erősségeire és gyengéire, és az alapján javítja technikáját, úgy mi is sokkal jobban működhetünk, ha tetteinket, érzelmeiket, reakcióinkat tudatosan szemléljük, és "faragunk" magunkból egyre jobb embert!